ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ഏപ്രിൽ, 2008 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

മരിക്കാതെയിരിക്കുന്നത്.

നോട്ടഡ്, ഡിസൈന്‍ ക്ലാരിഫിക്കേഷന്‍സ് എന്നൊക്കെയുള്ള മറുകുറിപ്പെഴുതി ഞാന്‍ മരിച്ചെന്റെ ജോലിയില്‍. അങ്ങനെയൊരു ദിവസം വെറും ക്ലാരിഫിക്കേഷന്‍സ് എന്നെഴുതി ഞാനുണര്‍ന്നു. എല്ലാവരും മരിച്ചൊരിടത്ത് ഉണര്‍ന്നിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നുറപ്പായിട്ടും ഉണര്‍ന്നു.