ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

2008 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

പക്ഷം

ഓരോ സ്ഫോടനങ്ങള്‍ക്കും , മനസ്സില്‍ ദു:ഖകരമായ പ്രതിഫലനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍, എന്റെ പക്ഷം അറിയിക്കാന്‍ പ്രതിഷേധക്കുറിപ്പിടണമെന്ന് കരുതും. പക്ഷേ ദിനം‌പ്രതി കുറിപ്പിടാന്‍ ഞാനത്രയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രനുമല്ലെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ തിരക്കുകളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ കരുണ കാണിക്കണം. ഇമേജ്:ഗൂഗ്‌ള്‍

മരിക്കാതെയിരിക്കുന്നത്.

നോട്ടഡ്, ഡിസൈന്‍ ക്ലാരിഫിക്കേഷന്‍സ് എന്നൊക്കെയുള്ള മറുകുറിപ്പെഴുതി ഞാന്‍ മരിച്ചെന്റെ ജോലിയില്‍. അങ്ങനെയൊരു ദിവസം വെറും ക്ലാരിഫിക്കേഷന്‍സ് എന്നെഴുതി ഞാനുണര്‍ന്നു. എല്ലാവരും മരിച്ചൊരിടത്ത് ഉണര്‍ന്നിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നുറപ്പായിട്ടും ഉണര്‍ന്നു.