ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝗫 ഉം Facial recognition technology യുടെ അനന്ത സാദ്ധ്യതകളും.𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝗫 ന്റെ 𝗙𝗮𝗰𝗲 𝗜𝗗 വിശേഷങ്ങൾ.

ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലോ മറ്റോ മാത്രമേ ഭാവി, ഭൂതം വർത്തമാനം വിളിച്ച് പറയുന്നവരുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. കാക്കാലത്തികൾ എന്നായിരുന്നു, വീട് തോറും കയറിയിറങ്ങുന്ന ഈ സ്ത്രീകളെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ഒരിക്കൽ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ചെന്നിരുന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ കഷ്ടകാലമാണ്. എന്റെ ഇരുപതുകളിൽ ആയിരുന്നു അത്. കൈ കാണിക്കാൻ മടി കാണിച്ചപ്പോൾ മുഖം നോക്കിയാണെന്ന് ലക്ഷണം പറഞ്ഞത്.ഈ ലക്ഷണം, പിന്നീട് വല്ല കാൽ വെച്ച് കുത്തി മുറിവ് പറ്റിയാലോ, വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കട്ട ചീത്ത കേട്ടാലോ ഉമ്മ ഈ സംഭവം എടുത്തിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് സ്ഥിരം കാക്കാലത്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ, ഉമ്മ പറയുന്നത് കേട്ടു, അവരെ ഭർത്താവ് വിട്ടു പോയതും മറ്റും. ശരിയായിരുന്നാലും തെറ്റായിരുന്നാലും കാക്കാലത്തിയുടെ റെവന്യൂ സോഴ്സ് അന്യന്റെ മുഖവും കൈപ്പത്തിയുമായിരുന്നു. മുഖം കാക്കാലത്തിയ്ക്ക്ക് മാത്രമല്ല ഐ ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ആപ്പിളിനും (Apple Inc.) വരുമാനമാർഗ്ഗമാകുകയാണ്.
മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയാണെന്നാണല്ലോ വെപ്പ്. അതായത് വികാരത്തിന്റെ സെക്കണ്ടറി ബിൽ ബോഡാണ് മുഖം. ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഫോൺ ആയ iPhone X ൽ ഉപയോക്താവിന്റെ മുഖം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോൽ ആയി മാറുകയാണ്. iPhone X ന്റെ Face ID എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോക്താവിന്റെ മുഖം മാപ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ പരസ്യവാചകം പറയുന്നത്, "Face ID maps unique geometry of your face" എന്നാണ്. 30,000 invisible dots ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ ഐ ഫോണിന്റെ A11 bionic chip ഉപയോഗിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇരുട്ടിൽ പോലും നമ്മുടെ മുഖം തിരിച്ചറിയാവുന്ന തരത്തിൽ ആണ് Face ID രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരസ്യ വാചകത്തിലെ, മുഖത്തിന്റെ unique geometry എന്ന technology ആപ്പിളിന്റെ അക്ഷയഖനിയാകാൻ അധികം താമസം വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു. കാക്കാലത്തികളുടേത് അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയാണെങ്കിൽ ആപ്പിളിന്റേതിന് ശാസ്ത്രീയതയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടെയുള്ളതാണ്. 
ആപ്പിളിന്റെ ശാസ്ത്രീയത. 
Mind reading ന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി Facial recognitionഉം emotionഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പഠന വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ മാത്രമല്ല, കുതിരകളുടെ മുഖത്തിന് പോലും മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചേഷ്ഠകളുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, അമേരിക്കയിലെ Princeton University അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന Silvan Tomkins. കുറ്റവാളികളുടെ mug shot കണ്ട്, ആരൊക്കെ എന്ത് തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ മുഖചേഷ്ഠകളെ പറ്റി പഠിച്ച പ്രമുഖൻ. മുഖത്തെ ചുളിവുകളും വീർപ്പുമെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചായിരുന്നു, Silvan വ്യക്തികളുടെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നത്. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ നാല് വോള്യം വരുന്ന ' Affect, Imagery, Consciousness' എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം, ഈ വിഷയത്തിൽ Tomkins ന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു, സൈക്കോളജിസ്റ്റായിരുന്ന Paul Ekman. Ekman തന്റെ ഗുരുവിന്റെതിൽ നിന്ന് ഒരു പടി മുന്നോട്ട് പോയി, മറ്റൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റായ Friesen നുമായി ചേർന്ന് മുഖത്തെ ലക്ഷണങ്ങളെ, മെഡിക്കൽ ടെക്സ്‌റ്റ് ബുക്കുകളെ ആധാരമാക്കി, മുഖത്തെ ഓരോ പേശി ചലനങ്ങളേയും (e.g. pars orbitalis, frontalis etc.) വിവിധ ആക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളാക്കി (Action Units) ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിൽ 43 ചലനങ്ങളെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തി. ഏഴ് വർഷത്തെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് അവർ മുഖത്തെ ഇതര മസിലുകളുടെ ചലനത്തെയും ചേർത്ത് നിരവധി തുടർ ചലനങ്ങളെയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങിനെ അഞ്ച് പേശികളിൽ നിന്ന് മാത്രം പതിനായിരത്തോളം ചലനങ്ങൾ അവർ നിരീക്ഷിച്ചു. ഓരൊന്നിനും ഓരൊ ആക്ഷൻ യൂണിറ്റ് നമ്പറും നൽകി (e.g. A.U 9, A.U. 10). ഈ ആക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളെ Paul Ekman, വികാരങ്ങളുമായി (emotions) ബന്ധിപ്പിച്ചു. ഉദാഹരണമായി Happiness എന്നതിനെ അദ്ദേഹം A.U 9 എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. 30,000 invisible dots കൊണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന emotions അനന്തമാണ്. മനുഷ്യമുഖം വികാരപ്രകടങ്ങളുടെ അക്ഷയഖനിയാണെന്ന് പഠനാനന്തരം Ekman സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. അതായത്, വികാരത്തിന്റെ സെക്കണ്ടറി ബിൽ ബോഡാണ് മുഖമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം തെളിയിച്ചു. Mind reading നെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അവിടം കൊണ്ടവസാനിച്ചില്ല. 
ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഒരുപടി കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി. അവർ കുറച്ച് പേരുടെ വായിൽ പേന തിരുകി പിടിപ്പിച്ച്, ചിരിക്കുന്ന മസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിച്ച്, കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ജർമ്മൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ , Paul Ekman ന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, മനസ്സിലെ വികാരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സെക്കണ്ടറി ബിൽ ബോഡുകൾ മാത്രമല്ല മുഖം, തിരിച്ചും സംഭവിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചു. അതായത്, വികാരപ്രകടനങ്ങൾ മുഖത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചു. മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയെന്നത് പോലെ തന്നെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വികാരങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുമെന്നും തെളിയിച്ചു. iPhone X ന്റെ Face ID ഈ അനന്തസാദ്ധ്യതയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വികാരവും വാർത്ത കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണവും നിഷ്പ്രയാസം അവർക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.
Paul Ekman ഉം Friesen ഉം ചേർന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തെ അവർ Facial Action Coding System (FACS) എന്ന പേരിൽ 500 പേജുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആയി ക്രോഡീകരിച്ചത്, Schizophrenia മുതൽ ഹൃദയരോഗത്തിന് വരെ ഇന്നുപകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ Shrek (Dreamworks), Toy Story (Pixar) തുടങ്ങിയ അനിമേഷൻ സിനിമകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മുഖപേശീ ചലനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഒരു പടി കൂടെ കടന്നാണ്, ഈ സാങ്കേതികത സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് കൂടെ കടന്ന് വരുന്നത്. ഈ ലേഖനമെഴുതുവോളം Paul Ekman ന്റെ പഠനം തന്നെയാണോ അതോ ജർമ്മൻ ടെക്നോളജിയാണോ അതോ രണ്ട് പഠനങ്ങളേയും സംയോജിപ്പിച്ചാണോ iPhone X ന്റെ Face ID യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ unique geometry of your face എന്നത് iPhone X ന്റെ മാത്രം തുറക്കുന്ന കിളിവാതിലല്ല, മറിച്ച് ഉപഭോക്താവിന്റെ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് തുറക്കുന്ന അറവാതിലാണ്. നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പ്രസരിക്കുന്ന വികാരങ്ങളെയെല്ലാം ഓരോ ആക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിലുള്ള വികാരം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ സാങ്കേതികതയ്ക്ക്ക് കഴിയുന്നു. 

Facial recognition technology യുടെ അനന്ത സാദ്ധ്യതകൾ. 
ടെക്നോളജിയിലെ ഈ കുതിച്ച് ചാട്ടം സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ മേഖലയിൽ വലിയ കുതിച്ച് ചാട്ടത്തിന് വഴിവെയ്ക്ക്കുമെന്ന് കരുതാം. അബുദാബിയിൽ നിന്നും ദുബൈയിലേയ്ക്ക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിയാണ് ഒരിക്കൽ എന്റെ ബോസ് ആയിരുന്നയാൾ ഹൃദയാഘാതം മൂലം ഓടിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിലിരുന്ന് മരിക്കുന്നത്. iPhone X ന്റെ Face ID പോലെയുള്ള സാങ്കേതികത IoT (Internet of Things) പോലെ കണക്ടടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകുമായിരുന്നു. Facial Action Coding System (FACS) വഴി, ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹൃദയാഘാതസാദ്ധ്യതകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടറെ വിവരമറിയിക്കുകയും തക്ക ചികിൽസ സാദ്ധ്യമാക്കാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. 
മറ്റൊരു സാദ്ധ്യത സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പോപ്പുലാരിറ്റി സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോളോവേഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പോപ്പുലാരിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. Face ID ഇതിനെ മാറ്റി മറിച്ച്, emotional coefficient വഴിയായിരിക്കും നിശ്ചയിക്കുക. സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വികാരമായിരിക്കും ഇനി ആ വ്യക്തിയുടെ പോപ്പുലാരിറ്റി നിശ്ചയിക്കുക. രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്ക്കാണോ മോഡിക്കാണോ കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റിയെന്നത് കുറേ കൂടെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താനും ഇത് വഴി സാധിച്ചേക്കും. ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തെ ഇനി, Action Unit കളായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ സൗകര്യമാകും. ആ യൂണിറ്റുകൾ benchmark ആക്കി ഒരു നടന്റെ കൃത്യത കണക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയുമൊക്കെ എത്ര efficient ആണെന്നൊക്കെ വിലയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. 
കൂടാതെ സർവീസ് സെക്ടറിന്റെ കാര്യക്ഷമത (Human intensive sector) വർദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുമായിരിക്കും. സേവനങ്ങളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഇനി ടച്ച് സ്ക്രീൻ വഴിയായികൊള്ളണമെന്നില്ല. ഒരേ നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ സേവന മേഖലയ്ക്ക്ക് കഴിഞ്ഞേയ്ക്ക്കും സാദ്ധ്യതകൾ അനന്തമാണ്. 

Facial recognition technology യുടെ ആശങ്കകൾ.
ഈ അനന്തസാദ്ധ്യത ഇത് വലിയ സ്വകാര്യത ലംഘനത്തിലേക്ക് വഴിവെയ്ക്ക്കുമെന്ന് ആശങ്കകളുയർന്നു കഴിഞ്ഞു.facial recognition technology മറ്റു പല സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ iPhone X ന്റെ Face ID യ്ക്ക്ക് തതുല്യമായ സംവിധാനം ഇത് വരെയാരും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണവരുടെ അവകാശവാദം. കാരണം ഇതര facial recognition technology യിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മുഖത്തിന്റെ three dimensional scan ആദ്യമായാണ് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ A11 bionic chip ന്റെ സഹായത്താൽ അവതരിപ്പിച്ച neural engine, ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരെ തടയുന്നുവെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ വാദത്തെ, facial recognition data base സംബന്ധിച്ച് പഠനം നയിച്ച George town university Law school ലെ Clare Garvie ശരിവെയ്ക്ക്കുന്നുമുണ്ട്. iPhone X ന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ലോകത്തെ സ്വകാര്യത ലംഘനം ഇപ്പോൾ തന്നെ American Civil Liberties Union ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കുറേ കൂടെ ദുർബലമായ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളിൽ, പോലീസ് വാഹനത്തിന്റെ അരികിലൂടെ പോകുമ്പോൾ, ഉടുവസ്ത്രമണിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ നഗ്നരായിരിക്കുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു വിശേഷം.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

സമ്മാനം

ഈയിടെ വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു സമ്മാനം സുഹൃത്തിന് നല്‍കി.. അതിന്ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ കൃതജ്ഞത എന്നിലേക്കൊഴുകി. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പിണഞ്ഞ അബദ്ധമോര്‍ത്ത് ലജ്ജിച്ചത്, സമ്മാനം, ഒരു പാതി സുഹൃത്തിനെ അകറ്റാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണെന്നറിഞ്ഞതില്‍. ഇന്നലെ കൊച്ചുസമ്മാനങ്ങള്‍ കൊണ്ടെന്റെ വാടക വീട് ഞാന്‍ നിറച്ചു.. യഥാര്‍ത്ഥ സുഹൃത്തിനെ തേടാനാണ് ഈ സമ്മാന പൊതികള്‍!!

പക്ഷം

ഓരോ സ്ഫോടനങ്ങള്‍ക്കും , മനസ്സില്‍ ദു:ഖകരമായ പ്രതിഫലനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍, എന്റെ പക്ഷം അറിയിക്കാന്‍ പ്രതിഷേധക്കുറിപ്പിടണമെന്ന് കരുതും. പക്ഷേ ദിനം‌പ്രതി കുറിപ്പിടാന്‍ ഞാനത്രയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രനുമല്ലെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ തിരക്കുകളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ കരുണ കാണിക്കണം. ഇമേജ്:ഗൂഗ്‌ള്‍

ഉന്മാദം

മല്ലിക ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് കൂടുതല്‍ ശരിയെന്ന് എനിക്കിപ്പോള്‍തോന്നുന്നത്. പൊങ്കല്‍ അവധിക്ക് മൂന്ന് നാള്‍ മുമ്പായിരുന്നല്ലോ, ജീവിതത്തെ നിസ്സാരമാക്കിമരണത്തിലേക്ക് അവള്‍ എടുത്തുചാടിയത്. മൂക്കുത്തിയും വെള്ളികൊലുസുകളും പൊന്‍‌വളകളും മുല്ലപ്പൂവും അവളോടൊപ്പം പാളങ്ങള്‍ക്കിരുവശവും ചിതറിതെറിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. ‌‌‌‌ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന, പാദസരത്തിന്റെ കിലുക്കമിനിയുണ്ടാവില്ല. അവധി ദിനങ്ങളിലെ പുലരിയില്‍ കാശിനായി വാതിലില്‍ മുട്ടുകയുമുണ്ടാവില്ല. മുല്ലപ്പൂവിന്റെ സുഗന്ധം പരത്തി ലോഡ്ജിന്റെ ഗോവണി കയറി പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുകയുമില്ല. വിവാഹനിശ്ചയത്തിന്റെ തലേന്ന് മല്ലികയുടെ കാമുകന്‍ ദാരുണമായി വധിക്കപ്പെട്ടു. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നൂലിഴയില്‍ നെയ്ത മനോഹരമായ പുറംകുപ്പായം നെടുകെ കീറിയതില്‍ പിന്നെ മല്ലിക, രോഗികളും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജിലേക്ക് വന്നേയില്ല. അവധിക്കാലത്തിലേക്കുള്ള തിരക്കിലായതിനാല്‍ ഞാനൊട്ടന്വേഷിച്ചുമില്ല. അലക്കിതേച്ച വസ്ത്രത്തിന്റെ കാശ് കൊടുക്കാന്‍ മല്ലികയെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ആ ആത്മഹത്യയുടെ വാര്‍ത്ത എന്നെ നിരാ‍ശനാക്കിയത്. ഇരുട്ടിന്റെ മാംസളതയെ കീറിമുറിച്ച് ട്രെയിനെന്നെ